Usługi

Usługi jakie dla Państwa świadczymy to kompletny zestaw działań w dziedzinie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Od odbioru odpadów, poprzez transport, przetwarzanie i recykling po pełną dokumentację oraz doradztwo w tym zakresie.

Zbieranie, transport, przetwarzanie i recykling ZSEIE

Odbierzemy do utylizacji:

Niszczymy dyski twarde mobilnym urządzeniem

Metoda niszczenia danych jaką proponujemy na fizycznym zniszczeniu dysku w taki sposób aby uniemożliwić odczytanie danych oraz ponowne wykorzystanie dysku. Specjalnie do tego celu zaprojektowaliśmy przenośne urządzenie, aby zniszczenia można było dokonać w lokalizacji wskazanej przez Państwa, przy obecności osób odpowiedzialnych aby nie było wątpliwości, że dyski zostały zniszczone. Podczas procedury możliwe jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz spisanie protokołu zniszczenia, na którym można umieścić numery seryjne dysków twardych.

Szczegóły oferty:

Nasze urządzenie pozwala na zniszczenie najbardziej popularnych nośników, czyli: twardych dysków 2.5 i 3.5 cala ATA, SATA oraz SCSI. W ciągu jednej godziny możemy zniszczyć od 150 do 180 nośników, pod warunkiem, że dyski są zgromadzone w jednym miejscu.

Bezpłatnie udzielimy porady w zakresie odpadów i przepisów.

Z przyjemnością doradzimy w razie wątpliwości co do postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi lub w przypadku problemów w zakresie interpretacji przepisów ustawy o odpadach lub ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym. Zapraszamy do kontaktu pracowników urzędów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz wszystkich, którzy potrzebują doradztwa w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi. Udzielimy bezpłatnej konsultacji oraz postaramy się wspólnie rozwiązać każdy problem.

Przejmiemy obowiązki jakie nakłada ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektroniczny na rynek.

Wszystkie działania związane z gospodarką odpadami wykonujemy rzetelnie i zgodnie z przepisami. Posiadamy wymagane w tego typu działalności niezbędne zezwolenia, dysponujemy odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi.

Jesteśmy do Państwa Usług !!!