Firma

Firma Elektrozłom Sp. z o.o. już od wielu lat ma przyjemność obsługiwać Państwa w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Dzięki wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami, urzędami, jednostkami samorządowymi, zakładami produkcyjnymi, firmami komunalnymi, nabraliśmy doświadczenia, ciągle się rozwijamy, ciągle podejmujemy nowe wyzwania.

Po tylu latach staliśmy się prawdziwymi ekspertami w dziedzinie postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznych. Doskonale wiemy jak zająć się się nim zająć, znamy i przestrzegamy zasad postępowania zgodnie z ustawą o ZSEiE, dlatego pomagamy wszystkim naszym klientom nie tylko fizycznie z odpadami lecz również w interpretacji zawiłych przepisów i realizacji ustawowych obowiązków.

Z naszego doświadczenia pozwalamy korzystać nie tylko firmom i przedsiębiorcom wytwarzającym odpady elektroniczne, również firmom handlowym i sprzedawcom, na których ciąży obowiązek osiągnięcia poziomów zbiórki oraz odzysku i recyklingu. Ze współpracy tej korzyść odnoszą mieszkańcy wielu miast i gmin, w których organizujemy całkowicie bezpłatnie okresowe zbiórki odpadów elektronicznych oraz baterii i akumulatorów wspólnie z Fundacją Czysta Ziemia Na Rzecz Walki Z Odpadami. Razem z fundacją, którą aktywnie wspieramy realizujemy edukację ekologiczną głównie wśród dzieci i młodzieży.

Od lat specjalizujemy się w zbiórce odpadów elektronicznych oraz ich zagospodarowaniu. Jako nieliczni w kraju dysponujemy technologią pozwalającą na przetwarzanie monitorów i telewizorów włącznie z odzyskiem szkła kineskopowego spełniającą wszystkie niezbędne wymagania potwierdzone certyfikatami Unii Europejskiej odnośnie jakości i bezpieczeństwa pracy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży zapewniamy wysoką jakość obsługi, prawidłowe i odpowiedzialne postępowanie z odpadami oraz technologię przetwarzania zapewniającą możliwie jak największy poziom odzysku i recyklingu.

Podstawą prawną prowadzenia naszej działalności jest zezwolenie na przetwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do współpracy, gwarantując zarówno profesjonalną i solidną obsługę, jak również korzystne ceny i dogodne warunki płatności.

Link do decyzji

Wpisu do GIOŚ